• Thực tập Hóa phân tích

  Thực tập Hóa phân tích

  Nếu cho dung dịch Ni2+ trung tính loãng tác dụng với dung dịch dimethylglyoxime trong etanol ta thu được kết tủa dimethylglyoxime Niken màu đỏ.Phản ứng thực hiện ở 700C – 800C và trong môi trường trung tính. Lọc kết tủa, sấy khô và đem cân.

   21 p suphamyenbai 05/10/2012 156 43

 • Thực tập Hóa lí

  Thực tập Hóa lí

  Trong bài thực tập này sẽ xác định độ tan S của muối ít tan Borax ở các nhiệt độ khác nhau, từ đó xác định tích số hòa tan Ksp phụ thuộc theo nhiệt độ. Sau đó bằng phương pháp đồ thị, sẽ tính được H 0 , G0 , S 0 của sự hòa tan này.

   25 p suphamyenbai 05/10/2012 112 1

 • Olypic hóa học sinh viên Việt Nam 2005

  Olypic hóa học sinh viên Việt Nam 2005

  Ion Fe(SCN)2+ có màu đỏ ở nồng độ bằng hoặc lớn hơn 10-5M. Hằng số điện li của nó là 10-2. 1. Một dung dịch chứa vết Fe3+. Thêm vào dung dịch này một dung dịch KSCN 10-2M (coi thể tích không đổi). Xác định nồng độ tối thiểu của Fe3+ để dung dịch xuất hiện màu đỏ.

   58 p suphamyenbai 05/10/2012 112 0

 • Đề tài:" Nhân sinh quan Phật Giáo và ảnh hưởng của nó đến lối sống con người Việt Nam & Tư tưởng chính trị xã hội của Nho Gia và Pháp Gia"

  Đề tài:" Nhân sinh quan Phật Giáo và ảnh hưởng của nó đến lối sống con người Việt Nam & Tư tưởng chính trị xã hội của Nho Gia và Pháp Gia"

  Triết lý nhân sinh quan Phật giáo: Nhân sinh quan trong triết học Ấn Độ luôn xuất phát từ quan niệm cho rằng, cuộc đời của con người là khổ đau. Sự khổ đau ấy được bắt nguồn từ nghiệp chướng của kiếp trước. Con người càng trải qua nhiều kiếp thì nỗi khổ càng chồng chất, còn gọi là luân hồi.

   11 p suphamyenbai 05/10/2012 114 0

 • Teaching Grammar

  Teaching Grammar

  Formal explanation of grammar rules Practice of common grammatical patterns Providing opportunities for Ss to use English in realistic situations Discovery method A grammar lesson consists of 4 parts 1. Presentation 2. Focused Practice 3. Communicative Practice 4. Teacher feedback & correction

   30 p suphamyenbai 05/10/2012 109 1

 • Đề tài: Phân tích Luận cương chính trị tháng 10-1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  Đề tài: Phân tích Luận cương chính trị tháng 10-1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  Hiểu được hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của Luận cương chính trị tháng 10-1930 Thấy được điểm tiến bộ và điểm hạn chế của Luận cương so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Lắm được nguyên nhân vì sao có sự khác nhau giữa Luận cương chính trị cuả đồng chí Trần Phú và Cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc

   14 p suphamyenbai 05/10/2012 132 0

 • Giáo trình thực hành hóa học hữa cơ

  Giáo trình thực hành hóa học hữa cơ

  Hóa học hữu cơ là ngành khoa học về những cấu trúc, tính chất, thành phần, phản ứng, và cách tổng hợp của những hợp chất hữu cơ.Hóa lý là một môn học cơ sở không thể thiếu được của ngành công nghệ hóa học. Giáo trình thực hành Hóa lý nâng cao được biên soạn dựa trên cấu trúc chương trình lý thuyết của môn Hóa lý 1 và Hóa lý 2 gồm có...

   147 p suphamyenbai 05/10/2012 101 0

 • Tiểu Luận Môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

  Tiểu Luận Môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

  Do tính chất tư bản chủ nghĩa, vì lợi nhuận siêu ngạch, các tập đoàn tư bản lớn trên thế giới đang ỷ lại vào tiềm năng kinh tế, sức mạnh quân sự gây ra những cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới. Những cuộc chiến tranh này đã để lại những hậu quả nặng nề cho quần chúng nhân dân lao động. Tình trạng nghèo đói trong các nước nghèo...

   9 p suphamyenbai 05/10/2012 132 0

 • Quản lý cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật gíao dục

  Quản lý cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật gíao dục

  CSVC và PTKTGD là hệ thống các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính GD khác để đạt được mục đích giáo dục.CSVC trường học bao gồm cả các đồ vật, những của cải vậtchất, môi trường tự nhiên xung quanh nhà trường. CSVC kỹ thuật của nhà trường gồm nhà cửa (phòng học, phòng thí...

   70 p suphamyenbai 05/10/2012 107 1

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

  Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

  Nhu cầu thường nảy sinh do mâu thuẫn trong hoạt động lí luận hoặc thực tiễn con người. Chẳng hạn, việc chọn đề tài " rèn luyện kỹ năng tính toán cho học sinh THCS" có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa yêu cầu của việc rèn luyện kỹ năng này với tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu đó.Nghệ thuật chọn đề tài không chỉ ở chỗ biết phát...

   142 p suphamyenbai 05/10/2012 120 0

 • Kỹ năng tham vấn giáo dục

  Kỹ năng tham vấn giáo dục

  Tư vấn (consultation): là hoạt động cung ứng lời khuyên, sự chỉ dẫn cụ thể để giải quyết vấn đề từ phía nhà tư vấn (người có kiến thức chuyên môn, hiểu biết nhất định về một lĩnh vực cụ thể) cho cá nhân hay tổ chức xã hội có nhu cầu được cung cấp thông tin, hỏi ý kiến hoặc tìm kiếm giải pháp hay 1 lời khuyên cho vấn đề của họ...

   46 p suphamyenbai 05/10/2012 105 0

 • Luận văn: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỂU ĐỐI TRONG TRUYỆN KIỀU

  Luận văn: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỂU ĐỐI TRONG TRUYỆN KIỀU

  Tác phẩm văn chương là một chỉnh thể thống nhất của hai mặt nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Đứng trên bình diện của người nghiên cứu khoa học thì những thủ pháp nghệ thuật sử dụng trong tác phẩm là điều đáng được quan tâm hơn cả. Tiểu đối, cùng với bình đối, nằm trong hệ thống các phép đối vốn được quen dùng trong thơ ca...

   119 p suphamyenbai 05/10/2012 112 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số